Банкны харилцах дансаар төлөх

Хүлээн авагчийн нэр: Виртуал Ворлд ХХК

 

Худалдаа хөгжлийн банк

Төгрөгийн данс: 432009459 (MNT)

Долларын данс: 432007531 (USD)

 

Хаан банк

Төгрөгийн данс: 5431127067 (MNT)

 

Гүйлгээний утга: Нэхэмжлэхийн дугаар (Байгууллага бол регистрийн дугаарын хамт) бичнэ үү!

Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг манай байгууллага хүлээхгүй болно.

  • 219 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

PayPal ашиглаж төлөх

Хүлээн авах и-мэйл, хаяг:  info@virtual.mn  Анхаарах:  Компанийн лого бүхий хүлээн авагч...